Организация и архивиране на документи Пликове и опаковъчни материали Етикети, Маркиращи клещи